เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@698tskev

Travel License : 11/11117

หน้าแรก

/

ทัวร์อิตาลี

/

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส Exclusive Trip ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน (TG)

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส Exclusive Trip ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน (TG)

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส Exclusive Trip ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน (TG)

เที่ยวอิตาลี สวิต ฝรั่งเศส Exclusive Trip ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน รวมสุดยอดไฮไลท์ 3 ประเทศ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส มหาวิหารดูโอโม่ เที่ยวเกาะเวนิส นั่งกระเช้า Eiger Express ที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป พิชิตยอดเขา Jungfraน สะพานไม้ชาเปล สิงโตสะอื้น หอไอเฟล ประตูชัย พิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือแม่น้ำแซน

รหัสทัวร์

IT_TG00002

ประเทศ

อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

19 ก.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

105,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ย. 67

107,888฿

19-27

ต.ค. 67

109,888฿

17-25

พ.ย. 67

105,888฿

21-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

107,888

107,888

101,388

21,500

14,500

-

20

17 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

109,888

109,888

103,388

21,500

14,500

-

20

21 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

105,888

105,888

99,388

21,500

14,500

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า – ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด - เมืองเวนิสเมสเตร

Day : 3

เมืองเวนิสเมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – สะพานริอัลโต – โบสถ์เซนต์มาร์ก -พระราชวังดอจส์ - เมืองโคโม่

Day : 4

เมืองเตรเมซโซ - ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองอินเตอร์ลาเคน

Day : 5

เมืองอินเตอร์ลาเคน - กรินเดลวัลด์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส – ยอดเขาจุงเฟรา - ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา - ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส - สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – เมืองดิฌง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Day : 6

เมืองดิฌง - เมืองเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองปารีส – หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช

Day : 7

เมืองปารีส - ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux duty free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

Day : 8

เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 9

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง